Menu KTYVF Subteam

Mới cập nhật

[Vietsub +Kara] Candy Cane - Taeyeon (Audio)

Link download để trải nghiệm 60FPS : http://bit.ly/CandyCane-KTYVF Nghe full album tại : http://bit.ly/WiC-KTYVF...

[Vietsub +Kara] Let it Snow - Taeyeon (Audio)

Link download để trải nghiệm 60FPS : http://bit.ly/LetitSnow-KTYVF Nghe full album tại : http://bit.ly/WiC-KTYVF...

[Vietsub + Kara] Christmas Without You - Taeyeon (Audio)

Link download để trải nghiệm 60FPS : http://bit.ly/CWY-KTYVF Nghe full album tại : http://bit.ly/WiC-KTYVF...

[Lầy Lội Subteam] [Vietsub + Kara] TAEYEON 태연 - Fine MV

Xem toàn bộ Full HD tại : http://bit.ly/MyVoice_Deluxe_VietKara Ghé thăm page tại : facebook.com/KTY...

[Vietsub+Kara] TAEYEON 태연 - Eraser [Audio]

Xem toàn bộ Full HD tại : http://bit.ly/MyVoice_Deluxe_VietKara Ghé thăm page tại : facebook.com/KTY...

[Vietsub+Kara] TAEYEON 태연 - When I Was Young [Audio]

Xem toàn bộ Full HD tại : http://bit.ly/MyVoice_Deluxe_VietKara Ghé thăm page tại : facebook.com/KTY...

[Vietsub+Kara] TAEYEON 태연 - I Blame On You [Audio]

Xem toàn bộ Full HD tại : http://bit.ly/MyVoice_Deluxe_VietKara Ghé thăm page tại : facebook.com/KTY...

[Vietsub+Kara] TAEYEON 태연 - Curtain Call [Audio]

Xem toàn bộ Full HD tại : http://bit.ly/MyVoice_Deluxe_VietKara Ghé thăm page tại : facebook.com/KTY...

[Vietsub+Kara] TAEYEON 태연 - Love in Color [Audio]

Xem toàn bộ Full HD tại : http://bit.ly/MyVoice_Deluxe_VietKara Ghé thăm page tại : facebook.com/KTY...